Main page content

Entity view (Content)

Mechanische apparatuur

Building Services

Entity view (Content)

Gebouwinstallaties en mechanische apparatuur zoals verwarmings- en ventilatiesystemen, elektrische infrastructuur en HVAC units maken vandaag de dag standaard deel uit van moderne gebouwen. Dit soort apparatuur genereert echter lawaai en trillingen die de rust in nabijgelegen ruimtes kan verstoren.

De strikte geluidsisolatienormen leiden ertoe dat het heersende achtergrondgeluidsniveau in appartementen voortdurend afneemt. Hierdoor kan zelfs de geringste apparatuur voor gebouwinstallaties als storend worden ervaren.

Maatregelen voor geluidsisolatie worden doorgaans genomen ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bewoners van een gebouw. Aan de andere kant is trillingsisolatie meestal een verplichte maatregel om de structurele integriteit en stabiliteit te waarborgen, evenals om gevoelige apparatuur te beschermen.

De bewegende delen van mechanische apparatuur zullen onvermijdelijk geluid en trillingen genereren. Aangezien deze onderdelen doorgaans mechanisch verbonden zijn met de ondersteunende structuur, bestaat er een grote kans op aanzienlijke geluidsniveaus en trillingen in de structuur. Om potentiële geluidsoverlast te verminderen, is het noodzakelijk om deze machines en hun bijbehorende verbindingen los te koppelen van de rest van het gebouw.

Voorbeelden van gebouwinstallaties en mechanische apparatuur omvatten elektrische transformatoren, generatoren, systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), controlekamers, luchtbehandelingsunits (AHU's), pompeenheden, afzuigventilatoren, leidingen, kanalen en bijbehorende apparatuur, liftsystemen (rails, motor en elektrische kast), warmtepompen, koelmachines en koeltorens, compressoren, en warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK).

Hier volgen enkele typische voorbeelden van waar onze industriële oplossingen kunnen worden gebruikt om de effecten van geluid en trillingen van machines tot een minimum te herleiden:

Projecten

Verwante oplossingen