Main page content

Entity view (Content)

Mechanische installaties

Building Services

Entity view (Content)

De meeste soorten industriële installaties, productiemachines en technische installaties in gebouwen produceren hoge geluids- en trillingsniveaus, die meestal resulteren in hinderlijk impact-, lucht- en structuurgeluiden. Indien er niets aan wordt gedaan, kunnen deze hoge geluids- en trillingsniveaus een gezondheids- en veiligheidsprobleem vormen voor mensen die in de onmiddellijke omgeving of in aangrenzende kantoren en gebouwen werken.

De degeneratieve langetermijneffecten van hoge trillingsniveaus op machines zijn eveneens een punt van zorg en kunnen vaak de oorzaak zijn van frequente pannes, dure vervanging van onderdelen en verlies van kostbare productietijd.

CDM Stravitec biedt vanuit zijn kantoren over de hele wereld een brede waaier van hoogwaardige industriële geluids- en trillingsoplossingen aan. Omdat er veel variabelen zijn in grootte, type en functionaliteit van machines en apparatuur, wordt het overgrote deel van de industriële oplossingen van CDM Stravitec op maat gemaakt, hoewel we ook een reeks systemen bieden voor meer standaard toepassingen.

Dankzij de jarenlange ervaring van CDM Stravitec op de industriële markt, haar hoogopgeleide ingenieurs en geavanceerde computeranalysesoftware kunnen we oplossingen ontwerpen voor zelfs de meest complexe industriële geluids- en trillingstoepassingen.

Onze standaardsystemen zijn onderverdeeld in twee categorieën die we hieronder kort uiteenzetten.

Hier volgen enkele typische voorbeelden van waar onze industriële oplossingen kunnen worden gebruikt om de effecten van geluid en trillingen van machines tot een minimum te herleiden:

Projecten

Verwante oplossingen