Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Hoogperformante zwevende vloeren

Door de toenemende bevolkingsdichtheid en verstedelijking wordt de norm voor een laag geluids- en trillingsniveau steeds strenger. Hierdoor stijgt de vraag naar hoogwaardige en efficiënte geluids- en trillingsisolatiesystemen als gevolg van de noodzaak om sneller, lichter en met grotere overspanningen te bouwen.

Deze trends stellen nieuwe uitdagingen aan het ontwerp van hoogperformante zwevende vloersystemen die gericht zijn op het dempen van trillingen en het verminderen van impact- en luchtgeluid. Het verstijven van de constructie om de dynamische prestaties te veranderen is een geschikte maar kostelijke maatregel. 

Vandaag de dag maken zwevende vloersystemen deel uit van de modernste bouwtechnologie. Ze vormen een kosteneffectieve en efficiënte optie om de akoestische prestaties van onze gebouwen te verbeteren en maken vaak deel uit van doos-in-doos systemen die in hoogperformante ruimtes worden geïnstalleerd. Zwevende vloeren zijn meestal gemaakt van ter plaatse gestort beton of van lichtgewicht paneelsystemen, ondersteund door elastische elementen die de lasten van de zwevende vloer overbrengen op de ondervloer. 

Een zwevend vloersysteem kan drie functies hebben, of een combinatie daarvan, afhankelijk van het einddoel in het gebouwontwerp:

  • Luchtgeluidsisolatie: een verhoging van de luchtgeluidisolerende eigenschappen van de vloerconstructie. Bijvoorbeeld: vloeren van lokalen met mechanische installaties, muziek-/oefenruimtes, opnamestudio's, bowlingbanen, enz.
  • Trillingsisolatie: een verhoging van de trillingsisolerende eigenschappen van de constructievloer waarop trillingsgenererende machines staan. Bijvoorbeeld: vloeren onder generatoren, luchtbehandelingskasten, transformatoren, pompen en andere technische voorzieningen in gebouwen.
  • Contactgeluidsisolatie: een verhoging van de contactgeluidsisolerende eigenschappen van de vloerconstructie. Bijvoorbeeld: vloeren van bars op daken, danszalen, klaslokalen, gangen, enz.

Verwante oplossingen