Main page content

Entity view (Content)

Stravilink QRC

Entity view (Content)

Huvudfördelar

 

  • Kostnadseffektivt 
  • Snabbt och enkelt att installera 
  • Profiler är mekaniskt fästa i taket för att säkerställa att takprofilen inte kan lossna 
  • Stålelement är zinkbelagda 
  • Systemet levereras som tillval med perifer isoleringslist för att isolera takets periferi från omgivande strukturer

 

Designkrav

 

  • Vikt och konstruktion av det stödda taket (avgör typen av upphängning)
  • Vikter och plats för stöd av eventuella föremål som hänger från taket

 

*Tidigare känt som CDM-QRC