Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Väggisoleringssystem

 

Helt isolerade väggar  krävs ofta för att förhindra att ljud sprids mellan intilliggande rum eller från byggnadens struktur. Ljudisoleringen och vibrationsisoleringen av dessa väggar kan förbättras genom att införa elastiska fästningar för att avkoppla dem från varandra och/eller elastiska remsor för att isolera dem från den bärande strukturen.

Takupphängningssystem

 

Det finns ofta ett krav på ett hängt tak för att skydda ett område från ljud som genereras av aktiviteter i utrymmen direkt ovanför. CDM Stravitecs sortiment av elastiska upphängningar maximerar ljudisoleringen av hängtak genom att isolera dem från den bärande strukturen, vilket ger betydande förbättringar i luft- och stötbullernivå.

 

Box-in-Box

 

När ett vägg- och taksystem installeras tillsammans med ett isolerat golv (se Stravifloor-sortimentet) för att bilda ett helt isolerat rum, har en box-i-box-konstruktion skapats. I många fall, beroende på den specifika byggnadsdesignen, kan strukturell isolering också vara en funktion hos box-i-box. Denna höga nivå av isolering ger ultimat prestanda när det gäller ljudisolering.

När ett vägg- och taksystem installeras tillsammans med ett isolerat golv (se Stravifloor-sortimentet) för att bilda ett helt isolerat rum, har en box-i-box-konstruktion skapats. I många fall, beroende på den specifika byggnadsdesignen, kan strukturell isolering också vara en funktion hos box-i-box. Denna höga nivå av isolering ger ultimat prestanda när det gäller ljudisolering.

Relaterade Produkter