Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Isolerade Flytande Golv för Fitness & Gym

Behovet av tillgång till träning som en del av vår dagliga rutin har resulterat i att gym och fitnessstudior integreras i många multifunktionella bostads- och kommersiella byggnader. Fitnessaktiviteter genererar en hög nivå av strukturburna vibrationer och luftburet buller, särskilt vid låga frekvenser, vilket inte täcks av befintliga akustiska standarder och testenheter. Om detta inte åtgärdas kan det vara utmanande att underlätta grundläggande akustisk komfort i sådana blandade användningsbyggnader, vilket ofta leder till tvister och rättsliga problem.

Noggrann val av golvsystem är avgörande när man utformar träningsanläggningar för att undvika bullerproblem med hyresgäster eller kunder. Slutgolvbeläggningen är en viktig komponent i golvsystemet och bör väljas utifrån de typer av träning och påfrestningar som förväntas.

Akustisk Designguide

Gym områden

Även om varje träningsanläggning är unik finns det vanligtvis olika aktivitetszoner som genererar olika nivåer av buller och vibrationer. CDM Stravitecs Stravigym-lösningar är väl lämpade för var och en av dessa olika zoner och säkerställer korrekt akustisk prestanda och stabilitet för idrottaren.

Stravigym Gym Plan (USA)
 • Easy & Quick Installation

  Enkel och Snabb Installation

  Enkel och Snabb att Installera
  Tillåter befintliga klubbar med akustiska problem att öppna igen efter bara ett par dagar eller till och med att hålla öppet under installationen.

 • Lightweight Systems

  Lätta System

  Lättviktiga
  Perfekt lösning för befintliga byggnader där den extra vikten av ett betonggolv inte är genomförbart.

 • Reduced Build-up Height

  Reducerad Bygghöjd

  Begränsad Extra Bygghöjd
  Effektiv lösning för att säkert hantera stötkraft även på platser med begränsad möjlighet till ytterligare golvhöjd.

 • Noise Reduction

  Bullerreducering

  Testade och bevisade höga nivåer av isolationsprestanda, särskilt vid låga frekvenser.

 • Gym Activities

  Kompatibla med Olika Gymaktiviteter

  Konstruerade flytande golvsystem som är utformade för att vara kompatibla med alla typer av aktiviteter och med akustisk prestanda mindre beroende av stötningsenerginivå.

 • Easy to Dismantle and Reinstall

  Lätt att Montera Ner och Installera Igen

  Möjligt att enkelt montera ner och installera om på en annan plats, då det är en icke-permanent lösning, perfekt för hyrda utrymmen.

 • Protection of Substrate

  Skydd av Underlag

  Effektiv lösning för att förhindra mikrosprickor i undergolvet och garantera dess långsiktiga prestanda.

 • Long-lasting

  Hållbar

  Hållbar lösning utan krav på underhåll.

Relaterade Lösningar