Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Byggnadstjänster

 

Moderna byggnader är alla utrustade med byggnadstjänsteutrustning, vilken alla producerar ljud och vibrationer.

Exempel på byggnadstjänsteutrustning:
Hissar, elektriska transformatorer, generatorer, HVAC-system, automatiska dörrar och kontrollrum, etc.

 

Mekanisk utrustning

 

De dynamiska delarna av stora industriella maskiner kommer oundvikligen att generera ljud och vibrationer och eftersom de vanligtvis är mekaniskt säkrade till den bärande strukturen är höga nivåer av strukturburna ljud och vibrationer troliga.

Exempel på mekanisk utrustning:
Vävmaskiner, metallpressar, tryckpressar, etc.

 

CDM Stravitec erbjuder en skräddarsydd isoleringslösning för varje av dessa utrustningar så att de kan kopplas bort från den bärande strukturen och därigenom förhindra att ljud och vibrationer blir ett problem i bullerkänsliga utrymmen.

Relaterade Lösningar