Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Byggbasisolering omfattade strukturella dämpande åtgärder för buller och vibrationer från järnvägs- och vägtrafiken.

Gym i universalhus innebär stora utmaningar vad gäller buller- och vibrationsisolering. Stravigyms flytande golv hanterar effektivt höga ljudnivåer.

Multifunktionella byggnader, som kombinerar bostäder och kommersiella utrymmen, såsom privata lägenheter, parkeringar, stormarknader kräver effektiv ljudisoler.

Lättviktskonstruktioner i trä överför lågfrekvent ljud mycket effektivt, vilket kräver specifika akustiska lösningar för att uppfylla lokala byggregler.

Brus- och vibrationsisoleringslösningar för högpresterande utrymmen som inspelningsstudior, biografer, teatrar, konserthus och andra ljudkänsliga utrymmen.

Byggnadsserviceutrustning är avgörande för användningen av en byggnad, men de påverkar också negativt akustiken i byggnaden.

Moderna byggnader inkluderar ofta inomhus- eller takpooler, spa och jacuzzi samt helikopterflygplatser, vilket kan påverka de boendes komfort negativt.