Main page content

Entity view (Content)

Theater aan de Parade

Entity view (Content)

Een uitstekende akoestiek is een essentieel onderdeel van elk modern theater of elke moderne uitvoeringsruimte. Lawaai uit andere ruimtes of van buitenaf kan live optredens verstoren. Hoogwaardige akoestische zwevende vloeren zoals ons Stravifloor Jackup-R systeem zijn ideaal voor de akoestische behandeling van dergelijke geluidsgevoelige ruimtes.

In het Nederlandse 's is de bouw van het nieuwe theater in volle gang. In het 'Theater aan de Parade,' dat in de tweede helft van 2023 open moet gaan, komen 2 multifunctionele zalen met elk een eigen sfeer en programmering. De nieuwe glazen gevel baadt het interieur met daglicht en nodigt voorbijganger uit om binnen een kijkje te komen nemen.

In samenwerking met onze lokale partner Delta-L en met Mertens Bouwbedrijf, de betrokken hoofdaannemer, brachten wij een bezoek aan het installatieteam tijdens de plaatsing van het Stravifloor Jackup-R zwevende vloersysteem.

Hoe groot is het behandelde gebied?

De totale oppervlakte bedroeg 543 m², verdeeld over 3 zones. We gebruikten 272 dozen, wat neerkomt op een hart-op-hart afstand van ongeveer 1,4 tot 2 m. In de luchtspouw werd 40 mm minerale wol aangebracht om zogenaamde staande golven tegen te gaan. Dit zorgt voor een goede geluidsisolatie, zelfs bij hogere frequenties.

Wat maakt dit project bijzonder?

Bijzonder aan dit project was dat er vrij hoog geconcentreerde belastingen op de zwevende vloer werden uitgeoefend. Dat was ook de meerwaarde van dit systeem, want we konden eerst de zwevende betonvloer storten en pas later de veren onder de vloer aanbrengen. Het voordeel is dat je eerst een homogene vloerdikte kunt bereiken en pas later de belasting op de vloer kunt aanbrengen. 

Plaatselijk zijn meerdere veren nodig om de hoge puntbelastingen op de zwevende betonvloer op te vangen. Bij een traditioneel zwevend vloersysteem, waarbij de betonvloer direct op de veren wordt gestort, zien we dat deze stijvere veren nauwelijks doorbuigen, met als gevolg een niet-homogene zwevende vloerdikte. Wanneer achteraf puntlasten worden toegevoegd, wordt het moeilijk de doorbuiging goed te controleren.

Er zijn verschillende typen veren gebruikt. Er zijn twee typen qua stijfheid. In totaal zijn hiermee drie verschillende configuraties gemaakt. Dit om de veren op de juiste manier op elkaar af te stemmen wat betreft de doorbuiging en dus de prestaties van de zwevende vloer.

In overleg met de klant, de akoestisch adviseur en onze partner Delta-L in Nederland hebben we deze vloer ontworpen, en dat volgens de eisen van de klant.

Waarin verschilt dit type zwevende vloer van andere systemen?

Er is geen bekistingspaneel bovenop de isolatoren. De isolatoren zijn namelijk verwerkt in de zwevende vloer. Daardoor hoeft u ook geen rekening te houden met de buigstijfheid van die verloren bekistingspanelen. Uiteraard moet u wel rekening houden met de dikte van de vloer en het type wapening dat in de vloer is verwerkt. De isolatoren in de Stravifloor Jackup-R boxen zijn te allen tijde inspecteerbaar en vervangbaar, zowel de veren als de elastomeren. 

Delta-L verzorgt de volledige installatie van de zwevende vloer en kan uiteraard steeds beroep doen op de expertise en ondersteuning van CDM Stravitec.

We kozen voor de jack-up zwevende vloer van CDM Stravitec om een volledige box-in-box constructie te bouwen, zodat deze ruimte volledig akoestisch ontkoppeld is van de rest van het gebouw. Wanneer in dit deel van het gebouw dan muziek wordt gemaakt, zal het in de rest van het gebouw volledig stil zijn.

Mark van Diepen

Mertens Bouwbedrijf B.V.