Main page content

Entity view (Content)

Testcampagne: Stravifloor Systemen op CLT

Entity view (Content)

De laatste jaren is er een groeiende trend om bij bouwprojecten meer duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Eén zo'n materiaal dat aan populariteit heeft gewonnen is kruislaaghout (CLT). CLT heeft verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal, waaronder het lichtere gewicht, de snellere bouwtijd en de geringere milieueffecten. CLT is ook een hernieuwbare bron, aangezien het wordt gemaakt van duurzaam geoogst hout. Naarmate meer en meer architecten en bouwheren zich bewust worden van de voordelen van het gebruik van duurzame materialen, kunnen we een toename verwachten van het gebruik van CLT en andere milieuvriendelijke bouwmaterialen in bouwprojecten over de hele wereld.

Hoewel kruislaaghout veel voordelen heeft als duurzaam bouwmateriaal, kunnen er ook enkele uitdagingen aan verbonden zijn. Twee van de belangrijkste uitdagingen hebben te maken met structurele stabiliteit en geluidsisolatie.

Ten eerste kan CLT gevoelig zijn voor krimpen en opzwellen door veranderingen in temperatuur en vochtigheid, wat de structurele stabiliteit van een gebouw kan aantasten. Om dit risico te beperken, moeten ingenieurs zorgvuldig nadenken over het ontwerp en de installatie van CLT-panelen, inclusief het gebruik van geschikte bevestigingsmiddelen en verbindingstechnieken.

Ten tweede is CLT niet zo effectief als beton of metselwerk in het isoleren van geluid. Dit betekent dat geluid van binnen en buiten het gebouw gemakkelijker door de van CLT gemaakte muren, vloeren en plafonds kan dringen. Om dit probleem aan te pakken, kunnen ontwerpers en bouwers overwegen extra lagen geluidsisolatie aan te brengen of alternatieve bouwmaterialen te gebruiken voor ruimten die een hoge mate van geluidsisolatie vereisen, zoals slaapkamers of opnamestudio's.

 

Akoestiek & Esthetiek

Nu de akoestische eisen goed zijn gedefinieerd, is esthetiek ook een aspect om rekening mee te houden. Als natuurlijk materiaal heeft CLT een warme en uitnodigende uitstraling die een aangename sfeer creëert in huizen, kantoren en openbare ruimten en daarom geven architecten en ontwerpers er vaak de voorkeur aan om delen zoals plafonds van de kruislaagconstructie zichtbaar te houden.

Dit en bijvoorbeeld de integratie van gebouwvoorzieningen, type afwerking (en gerelateerde doorbuigingscriteria), stabiliteit en brandwerendheidseisen zijn allemaal van invloed op het ontwerp van de akoestische vloer/plafondoplossing.

 

Testcampagne

Om na te gaan of kruislaaghout voldoende geluidsisolatie kan bieden, werd een testcampagne opgezet. Het doel van de campagne was om de akoestische prestaties van CLT-opstellingen te evalueren en hun vermogen om de geluidsoverdracht te verminderen vast te stellen, waarbij zowel de contactgeluidisolatie als de luchtgeluidisolatie werd gemeten (metingen in overeenstemming met de ISO-normen en eengetalswaarden - Ln, IIC, LIIC, HIIC, Rw en STC - bepaald in overeenstemming met ISO- en ASTM-normen). 

Tijdens de testcampagne werden verschillende CLT-opstellingen met verschillende typen akoestische zwevende vloeren geconstrueerd en getest met behulp van gestandaardiseerde akoestische metingen. De testopstellingen bestonden uit CLT-platen met droge dekvloeren en verschillende soorten ontkoppelingsoplossingen, waaronder rubbermatten over het hele oppervlak, elastomeerstrips en pads. Daarnaast hebben we ook geëxperimenteerd met verschillende spouwdiepten, verschillende soorten plaatmateriaal, waaronder multiplex-, spaan- en cementplaten, en met en zonder gebruik van de zogenaamde 'constrained layer damping technique'.

‘Uitrolbare’ Stravifloor Systemen op CLT-vloeren

Als onderdeel van een zwevende vloeroplossing met panelen kunnen rubbermatten een uitstekend systeem zijn om zowel de lucht- als de contactgeluidisolatie te verbeteren. Verschillende droge zwevende vloeropstellingen met matten, en uit dezelfde matten gesneden stroken, als elastische ondersteuning werden getest. Deze systemen zijn niet alleen snel en gemakkelijk te installeren, maar bij gebruik in asymmetrische samenstellingen kunnen ook delen van de CLT-structuur van het gebouw blootgesteld blijven als afwerking.

Daarnaast hebben we ook matten getest in combinatie met verlaagde plafonds, die weliswaar niet altijd de voorkeur genieten in termen van esthetiek, maar die verschillende akoestische ontwerpfuncties hebben die tot belangrijke kostenbesparingen kunnen leiden en een grote bijdrage leveren aan de beheersing van niet alleen lucht- en contactgeluidisolatie, maar ook flankerende geluidsoverdracht (boven scheidingswanden, via gebouwinstallaties en structurele doorvoeringen of via structurele elementen), geluidsgalm en geluid van gebouwinstallaties die aan de soffits hangen.

Meer informatie over het effect van een verlaagd plafond, zelfs een niet-akoestisch plafond, op de algemene akoestische prestaties van vloer/plafondcombinaties is beschikbaar op ons online testplatform Stravi-dB.

‘Discrete’ Stravifloor Systemen op CLT-vloeren

Tijdens de testcampagne werd duidelijk dat vervanging van de rubbermatten door elastomeerstrips als veerkrachtige ondersteuning de lucht- en contactgeluidsisolatie van de zwevende vloeropstelling op CLT verbeterde. Het gebruik van pads als veerkrachtige ondersteuning van lichtgewicht vloersystemen in combinatie met goed ontworpen droge dekvloeren betekende weer een stap vooruit in termen van akoestische isolatie, vooral bij lagere frequenties.

Kijk op Stravi-dB voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende geteste zwevende vloeropstellingen in combinatie met CLT en ontdek hoe u de luchtgeluidsisolatie met maximaal 10 dB en de contactgeluidsisolatie met maximaal 7 dB kunt verbeteren door het gebruik van pads in plaats van volledige matten, en hoe alleen het veranderen van de dikte van de pads kan leiden tot een verbetering van 3 dB op zowel de contactgeluidsisolatie als de luchtgeluidsisolatie.