Main page content

Entity view (Content)

NBN S 01-400-1: nieuwe Belgische norm

Entity view (Content)

In juli 2022 werd een nieuwe versie van de Belgische norm NBN S 01-400-1 uitgebracht, die de akoestische normen voor woongebouwen schetst. Deze normen dienen als leidraad bij het ontwerp en de bouw van woongebouwen met vergunningsaanvragen ingediend na 1 januari 2023. De geactualiseerde norm weerspiegelt de noodzaak om de akoestische vereisten aan te passen aan de veranderende geluidsniveaus, met name in het licht van het toenemende aandeel van lichte bouwmethodes zoals CLT en de huidige verwachtingen inzake akoestische kwaliteit.

Een belangrijke wijziging in de herziene norm is de invoering van drie prestatieniveaus (klasse A, klasse B en klasse C), die aansluiten bij het internationale classificatiesysteem ISO/TS 19488. Het door de norm vereiste minimale prestatieniveau is klasse C. Voor ruimten tussen twee verschillende nieuwe woongebouwen, zoals twee rijtjeshuizen, moet ten minste worden voldaan aan de prestatie-eisen van klasse B op het gebied van lucht- en contactgeluidsisolatie. Bovendien bevat de bijgewerkte norm eisen voor frequenties tot 50 Hz door de invoering van de eenheidswaarden RA,50 en LI,50.

Het dient te worden opgemerkt dat kruislings gelamineerd hout (CLT) een bevredigende geluidsisolatie kan bieden, zelfs wanneer de structuur van het gebouw wordt blootgesteld als afwerking. In een recente testcampagne bij Buildwise werden verschillende akoestische vloeroplossingen getest op CLT-samenstellingen met behoud van een aantrekkelijk houten plafond. De resultaten toonden aan dat het mogelijk is om met asymmetrische lichtgewicht vloer-/plafondopstellingen te voldoen aan de klasse B-normen voor zowel contactgeluid als luchtgeluidsisolatie, terwijl het aantrekkelijke houten plafond zichtbaar blijft. Meer details zijn te vinden in het technisch bulletin of de rapporten die beschikbaar zijn op Stravi-dB.