Main page content

Entity view (Content)

Stravifloor Mat-F3e & Mat-F4.5e CE-markering

Entity view (Content)

Stravifloor Mat-F3e en Stravifloor Mat-F4.5e roll-out isolatieoplossingen hebben na zorgvuldige beoordeling het CE-keurmerk gekregen van de European Technical Assessment (ETA) instantie. Het toegekende ETA-22/0578 label bevestigt dat deze typen underlayment voldoen aan de 'Construction Products Regulations' van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en bewijst daarmee aan klanten dat deze oplossingen voldoen aan de technische eisen van een product geschikt voor de bouw. Dit betekent dat zowel StravifloorMat-F3e als Stravifloor Mat-F4.5e zonder beperkingen op de gehele Europese markt gebruikt kunnen worden, inclusief in openbare gebouwen.

Stravifloor Mat-F3e en Stravifloor Mat-F4.5e veerkrachtige akoestische onderlagen zijn gemaakt van een geagglomereerd gerecycled styreenbutadieenrubber (SBR) gemengd met een polyurethaan (PU) bindmiddel voor contactgeluidisolatie voor zowel gelijmde als niet-gelijmde soorten vloeren (bv.: Luxury Vinyl Tile (LVT), laminaat of keramische tegels).

Vaak moeten de akoestische prestaties van een vloersysteem met een beperkte totale opbouwhoogte worden verbeterd. In deze gevallen is het gebruik van een akoestische mat direct onder de vloerbedekking de enige oplossing. Door Stravifloor Mat-F3e of Stravifloor Mat-F4.5e te combineren met LVT, laminaat of zelfs keramische tegels kan een zwevend vloersysteem met een extreem laag profiel worden gerealiseerd. Het is aangetoond dat dit systeem het geluidsniveau tot 19 dB reduceert en decennia lang een constante hoge contactgeluidisolatie biedt.

Stravifloor Mat-F3e en Stravifloor Mat-F4.5e zijn beoordeeld volgens de 'Basic Work Requirements' en in overeenstemming met het European Assessment Document (EAD) 040048-01-0502. 

De verschillende geteste prestatieaspecten staan allemaal vermeld in de productfihes en in het ETA-rapport. Het betreft onder meer reactie op vuur, dynamische stijfheid, vermindering van contactgeluid, geometrie, samendrukbaarheid, druksterkte, vervorming onder een specifieke belasting en temperatuur, breukvastheid en thermische weerstand.

Bovendien is de emissie en/of afgifte van gevaarlijke stoffen in binnenruimtes beoordeeld, aangezien beide oplossingen nooit rechtstreeks in contact komen met de binnenlucht, maar niettemin potentiële effecten kunnen hebben op de luchtkwaliteit binnenshuis. Met name de emissie van vluchtige organische stoffen of zogenaamde VOC's, semi-vluchtige organische stoffen (SVOC's), specifieke organische stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en benzo(a)pyreen (B[a]P) en het gehalte aan nitrosaminen zijn beoordeeld overeenkomstig de geldende normen.

De geteste Stravifloor Mat-F3e en Stravifloor Mat-F4.5e opstellingen vindt u terug op ons online portaal Stravi-dB. Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de exacte opstelling, de akostische resultaten en meer. Naast onze eigen datasheets en spreadsheets met akoestische gegevens kunt u hier ook de officiële labrapporten downloaden.