Main page content

Entity view (Content)

De Beeltjens

België
Stravimech Fix
De Beeltjens (interior)
Vanhout Geel
Artabel Architecten Heverlee

Entity view (Content)

Het nieuwe zwembad "De Beeltjens" in Westerlo heeft zijn kantoren op de eerste verdieping. In de kelder bevinden zich de technische ruimte van het zwembad en 4 waterpompen. In 2015 nam Artabel Architects contact op met CDM Stravitec om een oplossing te vinden voor de geluidsoverlast die deze waterpompen veroorzaakten. Uit onderzoek bleek dat de pompen waren bevestigd aan de betonnen vloer, die in direct contact stond met de steunmuren van het gebouw. Deze betonnen structuur bleek een uitstekende geluidsdrager te zijn voor de kantoren op de eerste verdieping. Bovendien lieten de minimalistische architectuur en de grote ramen niet veel geluidsabsorptie toe. De kantoormedewerkers vonden het lawaai van de pompen uiterst hinderlijk.

De installateur van de pompen heeft geprobeerd de installatie te optimaliseren, maar zonder succes. In samenwerking met Artabel Architects werd besloten het probleem op te lossen door de pompsteunen op een flexibele basis te plaatsen die het geluid zou absorberen. Dit was echter niet gemakkelijk te verwezenlijken, aangezien de pompen slechts gedurende enkele uren en één voor één konden worden stilgelegd. Bovendien konden zij niet verticaal worden bewogen omdat de buizen vast moesten blijven zitten, waardoor de buigtolerantie uiterst beperkt was. Normaal, wanneer een flexibele basis wordt geïnstalleerd, is er altijd een verticale daling als gevolg van het gewicht van het object zelf, in dit geval de pomp.

Met deze beperkingen in het achterhoofd hebben wij de oplossing gevonden in de recent ontwikkelde "Frozen Bearing Technique," waarmee geoptimaliseerde rubberen steunen in het laboratorium kunnen worden voorgecomprimeerd bij een temperatuur van -79°C. Vervolgens hebben wij deze blokken in een koelbox geleverd, zodat zij onmiddellijk konden worden geïnstalleerd. De installatie gebeurde op basis van stalen profielen die gedeeltelijk de betonnen steunen vervangen die door de voorgecomprimeerde rubberblokken werden doorboord en ontkoppeld. De rubberblokken werden vervolgens bevestigd met stabilisatoren en rubberringen, waardoor voor elke pomp een stabiele constructie kon worden bereikt. We moesten ook rekening houden met het feit dat elke pomp en installatie een ander gewicht, een andere grootte en een andere constructie heeft. Dit betekende dat we voor elk van de 4 pompen een op maat gemaakte oplossing moesten ontwerpen. Tijdens onze eerste interventie hebben wij de beugel van 2 van de 4 pompen vervangen. De ruisonderdrukking was echter niet voldoende. Pas toen we ook de bevestigingen van de andere twee pompen vervingen, slaagden we erin het geluid te verminderen. Akoestische metingen wezen uit dat de gestelde norm was bereikt: de geluidsoverlast lag nu op een voor de kantoormedewerkers aanvaardbaar niveau.