Main page content

Entity view (Content)

Brussels Airport

België
Stravibase SEB
Brussels Airport Runway
Brussels Airport
Aswebo

Entity view (Content)

Het inertiemassief met een breedte van 60 m en een lengte van 16 m op de start- en landingsbaan van Brussels Airport, die waarschijnlijk uit de jaren 70 dateert en reeds op isolatiepads rust, moest worden vernieuwd omdat de stabiliteit op lange termijn van de bestaande pads niet kon worden gegarandeerd.

Om de periode waarin de baan buiten gebruik zou zijn te beperken, stelde CDM Stravitec voor om het bestaande inertiemassief te behouden en alleen de oude isolatiepads te vervangen door middel van onze Frozen Bearing Technique, een innovatieve methode voor het vervangen van bevroren lagers.

Meer dan 2000 nieuwe, voorgecomprimeerde, Stravibase SEB-elementen werden door ongeveer 500 boorgaten onder het inertiemassief geschoven. Deze nieuwe elementen nemen nu de belasting van de oude pads over, zodat een langdurige werking van de inertia base kan worden gegarandeerd.