Main page content

Entity view (Content)

Delhaize Kattendijkdok

België
Stravifloor Mat
Delhaize Kattendijkdok (exterior)
Ahold Delhaize
Stamhuis België
Polo. architects
Eva International, Bruges

Entity view (Content)

In sommige multifunctionele gebouwen bevinden supermarkten zich onder een flatgebouw dat, indien het niet geïsoleerd wordt, ernstige geluidsoverlast voor de bewoners kan veroorzaken. Met name het rolgeluid van pallettrucks is duidelijk hoorbaar omdat het gemakkelijk via de vloer wordt doorgegeven en de meeste laad- en losactiviteiten 's morgens vroeg of 's avonds laat worden gepland, wanneer de achtergrondgeluidsniveaus zeer laag zijn. De belangrijkste strategie van akoestici en architecten om dit soort geluidshinder te voorkomen is de volledige vloer van de supermarkt- en losruimten te ontkoppelen door gebruik te maken van een doorlopende matisolatieoplossing.

Voor het Delhaize-project werd ongeveer 3000 m² vloer ontkoppeld door gebruik te maken van een veerkrachtige mat uit gerecycleerd rubber met een golvend oppervlak (Stravifloor Mat). In kritische zones zoals de loszone werd de toegepaste matoplossing aangepast om extra akoestische isolatie te bieden. Bovenop de mat werd vervolgens een zwevende vloer van gewapend beton geïnstalleerd. De zijdelingse ontkoppeling van de dragende muren, kolommen en leidingen die door de vloer lopen, werd gerealiseerd door gebruik te maken van Perimeter Strips die zorgvuldig werden geïnstalleerd om alle mogelijke overbruggingen te vermijden.

CDM Stravitec ontwikkelde specifiek voor toepassingen van rolgeluidsisolatie een volledig gamma matten met een golvend oppervlak, gebaseerd op de DLv,rn index. Dit nieuwe concept wordt in Frankrijk gebruikt en is gebaseerd op een uitgebreid frequentiebereik van 50 tot 500 Hz, voor een betere evaluatie van de lage frequentierespons en de prestaties. Stravifloor Mat heeft een golvende onderzijde waardoor de contactpunten over de vloer worden geminimaliseerd en de overdracht van structuurgeluid naar de structuur van het gebouw wordt verminderd, terwijl het vloersysteem toch een lage resonantiefrequentie heeft. De hoge dichtheid van de gekozen Stravifloor Mat betekent dat een garantie op lange termijn kan worden gegeven voor de fysieke en akoestische prestaties van het systeem, aangezien de effecten van kruip van geen belang zijn. Van veerkrachtige matten met een lage dichtheid is bekend dat ze last hebben van kruip, waardoor de elasticiteit en geluidsisolatie op de lange termijn afnemen.