Main page content

Entity view (Content)

Ambulant Centrum UZ Leuven

België
Stravilink PHR
Stravilink WallFix
Stravimech Bearing
Ambulatory Care Center UZ Leuven (exterior)
UZ Gasthuisberg
CIT Blaton
THV (AAPROG + Polo + Boeckx + De Klerck)
Daidalos Peutz
Toon Grobet

Entity view (Content)

Op de campus van het universitair ziekenhuis "Gasthuisberg" in Leuven, is er een nieuw gebouw met audiolokalen in gebruik genomen naast de spoedgevallendienst. Aan de hand van de nieuwste technologieën wordt het gehoor van patiënten hier getest. Dit is precies waarom akoestisch adviseur Daidalos Peutz hier een hoog niveau van akoestische isolatie heeft opgelegd tussen alle ruimtes. De kamers zijn gemaakt volgens het "doos-in-doos"-principe.

De betonnen vloer van elke audioruimte is 'zwevend' opgebouwd op veerkrachtige vloerregels, zijnde Stravifloor Floor-T*. Deze vloerregels zorgen voor een luchtspouw van ongeveer 100 mm, waardoor de luchtstijfheid in het vloersysteem minder dominant wordt. Tussen de vloerregels bevindt zich een absorptielaag om het effect van de staande golf te voorkomen.

De lichte gipswanden worden geïnstalleerd op de rand van de zwevende vloeren en akoestisch ontkoppeld van het structurele plafond door middel van het Stravilink WallFix principe, om elk direct stijf contact te vermijden.

Het plafond is opgebouwd uit gipsplaten die akoestisch ontkoppeld zijn van het plafond door middel van hoogwaardige veerdempers Stravilink PHR. Om redenen van brandwerendheid is de maximale belasting per hanger beperkt, om de relatief grote massa van het verlaagde plafond op te vangen.

Een bijkomende moeilijkheid bestaat in de integratie van een "kooi van Faraday" in de doos-in-doos opstelling, waardoor alle metalen verbindingen met de grootste zorg moesten worden behandeld, hetgeen zeer specifieke en complexe oplossingen voor de bouwknopen vereiste. In een van de kamers staat een teststoel, die "gigatorque" is en voornamelijk wordt gebruikt om patiënten te testen tijdens een bepaalde rotatie. Deze stoel is geïnstalleerd op Stravimech Bearing isolatoren via een specifieke verankerde stalen grondplaat die in de constructie van gewapend beton is opgenomen.

*Alleen verkrijgbaar in Europa.