Main page content

Entity view (Content)

Transitie naar meer circulaire gebouwen: de rol van trillingsisolatie in gebouwen

Entity view (Content)

Gebouwen hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Gedurende hun hele levenscyclus verbruiken gebouwen energie, water en grondstoffen, terwijl ze afval genereren en atmosferische emissies uitstoten.

In de voorbije jaren is er een golf van nationale initiatieven ontstaan om de duurzaamheid binnen de bouwsector te verbeteren en de ecologische voetafdruk van te verkleinen. Hoewel energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen cruciale overwegingen blijven, omvat een holistisch perspectief nu een breed scala aan indicatoren over de gehele levensduur van gebouwen.  Sociale factoren zoals gezondheid, comfort en algeheel welzijn zijn terecht essentiële duurzaamheidscriteria geworden naast de economische en milieufactoren.

In de praktijk heeft de introductie van classificatiesystemen voor groene gebouwen (GBRS) geholpen bij het faciliteren, illustreren en documenteren van deze inspanningen om duurzame gebouwen op te leveren met behoud van hoge kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen.

 

De circulaire economie in de bouw omarmen

Jarenlang draaide de discussie rondom de circulaire economie in de bouw voornamelijk om de recyclebaarheid van producten en de beschikbaarheid van "groenere" alternatieven. De laatste tijd heeft er echter een paradigmaverschuiving plaatsgevonden, omdat het publieke debat zich is gaan realiseren dat het aanpakken van slechts één aspect van de keten zowel onrealistisch als ineffectief is.

Alle partijen in de waardeketen van de gebouwde omgeving erkennen nu dat ze een cruciale rol spelen bij het stimuleren van de wijdverspreide toepassing van circulaire oplossingen en duurzame ontwerpen. Eigenaren van gebouwen, ontwerpers, aannemers, fabrikanten en talloze anderen moeten gezamenlijk een nieuwe manier van denken omarmen om van de circulaire economie in de bouw een realiteit te maken.

Het is tijd om de status quo uit te dagen en de "business as usual"-mentaliteit te doorbreken.

Het traditionele model van "Bouwen - Gebruiken - Slopen" wordt opgevolgd door het nieuwe concept "Ontwerpen voor meerdere levensduren".  Dit laatste omvat het idee om bestaande gebouwen opnieuw te gebruiken en aan te passen voor nieuwe doeleinden, waardoor hun levensduur wordt verlengd en afval wordt verminderd.

Designers worden uitgenodigd om te "ontwerpen met een vooruitziende blik" om de mogelijkheid van langdurige functionaliteit, verandering van bedoeld gebruik en moeiteloos onderhoud/vervanging van producten te vergemakkelijken.

 

Circulaire economie en trillingsisolatie in gebouwen 

Trillingsisolatie speelt een belangrijke rol, vooral in gebouwen in de buurt van spoorwegen. De vereiste prestaties van de trillingsisolatie hangen sterk af van het doel van het gebouw en omdat trillingsisolatie een integraal onderdeel is van het gebouwontwerp, moet er tijdens deze fase zorgvuldig over worden nagedacht. Elk project vereist een op maat gemaakte oplossing die rekening houdt met factoren zoals de gewenste locatie van de trillingsonderbreking, de belastingsverdeling, het type structurele elementen, de akoestische vereisten en de beschikbare oppervlakte voor de isolatoren.

Ontwerpen voor "meerdere levensduren" vereist dat men zich voorbereidt op flexibiliteit. Bij het herbestemmen van een gebouw is het waarschijnlijk dat de belastingen opgelegd aan de trillingsisolatie zullen veranderen en een aanpassing of vervanging van de trillingsisolatie zullen vereisen. Met dit in gedachten wordt het belangrijk om tijdens het ontwerp rekening te houden met het type trillingsisolatiesysteem, de toegankelijkheid ervan en de structurele strategische voorzieningen die een succesvolle en veilige vervanging mogelijk maken.

 

Een revolutie in de vervanging van trillingsisolatie in gebouwen: de introductie van de Frozen Bearing Technique door CDM Stravitec

CDM Stravitec zet zich in om de verschuiving van de markt naar een circulaire economie te vergemakkelijken. Gedreven door een drang naar innovatie en klanttevredenheid heeft CDM Stravitec de Frozen Bearing Technology ontwikkeld, een innovatieve techniek die een kosteneffectieve en betrouwbare vervanging van elastomeersteunen biedt wanneer een ander trillingsisolatiesysteem nodig is.

De vervangende steunen worden samengeperst, bevroren en vervolgens op hun plaats gebracht. Naarmate de pads ontdooien, "groeien" ze geleidelijk op hun plaats en nemen ze de belasting over, wat zorgt voor correcte prestaties en minimale differentiële doorbuiging.

In onderstaande video wordt meer informatie gegeven over onze Frozen Bearing Technology.