Main page content

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Veilige werkomgeving

 

Wij doen ons best om de verspreiding van het coronavirus te beperken en een veilige werkomgeving mogelijk te maken door de adviezen van onze veiligheids- en gezondheidsexperts en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en overheidsinstanties te volgen. Leidinggevenden van CDM Stravitec van over de hele wereld vergaderen regelmatig om de ontwikkeling van de situatie te volgen en de lopende acties die we moeten ondernemen te beslissen. 

Wij houden ons op de hoogte van de diverse reisbeperkingen en sociale beperkingen die wereldwijd door verschillende landen worden afgekondigd, en leven de relevante wettelijke verplichtingen na.  Indien deze veranderende werkomstandigheden gevolgen dreigen te hebben voor onze klanten, collega's of leveranciers, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de impact en onze responsstrategie.

 

Beperkingen op reizen

 

Wij hebben alle reizen voor zakelijke doeleinden gestaakt, tenzij deze als essentieel worden beschouwd. Onze medewerkers worden geadviseerd om geen internationale reizen te ondernemen, tenzij dit essentieel is. Werknemers die naar het buitenland zijn gereisd en iedereen die griepsymptomen vertoont, moeten gedurende 14 dagen thuis in isolatie blijven. Hun toestand wordt gemonitord.

 

Aan onze bezoekers en leveranciers

 

Alle medewerkers van CDM Stravitec krijgen het advies van thuis uit te werken. Indien u toch een CDM Stravitec-kantoor moet bezoeken, dan zijn dit de huidige vereisten met betrekking tot het bezoek aan een CDM Stravitec-kantoor. We vragen aan onze bezoekers/leveranciers dat zij ons informatie verstrekken voordat zij een van onze kantoren bezoeken; om ongemak te voorkomen verzoeken wij u deze vereisten na te leven, om te voorkomen dat u de toegang tot onze kantoren wordt ontzegd.

We zien de toekomst positief tegemoet en zijn ervan overtuigd dat we de het beste kunnen maken van deze unieke en veranderlijke wereldwijde situatie. Aan iedereen voor wie en met wie we werken: hou het veilig en gezond.